Tin tức

Vòng Quay Vạn Phúc

Yêu Cầu

  • Đăng cấp 50
  • Gia nhập môn phái

Hướng Dẫn

  • Nhận thạch anh miễn phí hằng ngày
    • chỉ được nhận 1 lần trong ngày

  • Dùng nguyên liệu đổi thạch anh
    • 10 điểm phúc duyên
    • 30 nguyệt ảnh thạch

Quay vạn phúc

Phần Thưởng

Vật phẩm Số lượng Tính chất
Hoạt Khí Tán (1500) 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh Cấp 1 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh Cấp 2 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh có vết nứt (cấp 6) 1 Khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng-Hòa Thị Bích 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh thường (cấp 7) 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh có tì vết (cấp 8) 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh vô hạ (cấp 9) 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh Cấp 3 1 Khóa, vĩnh viễn
Bạc Khóa 20 vạn
Kinh Nghiệm 2 triệu
Tinh Khí Tán (1500) 1 Khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng-Hòa Thị Bích 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh Cấp 1 1 khóa, vĩnh viễn
Đồng Khóa 2 vạn
Kinh Nghiệm 5 triệu
Huyền Tinh Cấp 2 1 khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh thường (cấp 7) 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh có tì vết (cấp 8) 1 khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh Hoàn Mỹ (cấp 9) 1 khóa, vĩnh viễn
Kinh nghiệm 10 triệu
Thạch Anh 1 khóa, vĩnh viễn