Tin tức

Thương Hội

Thương Hội

Nhiệm vụ Thương Hội là một trong những nhiệm vụ mang đến nhiều phần thưởng cho quý đồng đạo. Đồng đạo dễ dàng tham gia nhiệm vụ này vì điều kiện khá dễ dàng.

Điều kiện tham gia

173a1429fc3cf280d.jpg

Cách thức tham gia

Khi hội đủ điều kiện, đồng đạo có thể tìm đến Chủ Thương Hội để nhận nhiệm vụ Thương Hội. Một nhiệm vụ Thương Hội bao gồm 40 bước.

Sau khi hoàn thành xong 40 bước mới được xem là hoàn thành 1 nhiệm vụ Thương Hội.

NPC Chủ Thương Hội Vị trí
2d3a18d4e6e8d5327.jpg Biện Kinh Phủ – 200/187
Dương Châu Phủ – 197/207
Lâm An Phủ – 219/244
Phượng Tường Phủ – 219/212
Thành Đô Phủ – 201/203
Tương Dương Phủ – 200/191
Đại Lý Phủ – 185/212
Nhiệm vụ thương hội bao gồm 3 loại chính:
 • Đưa thư : Đưa thư của thương hội đến vị trí Người Liên Lạc Thương Hội, do chủ Thương Hội chỉ định.
 • Thu thập : Thu thập các vật phẩm do Chủ Thương Hội yêu cầu.
 • Sưu tầm : Sưu tầm các lệnh bài do chủ Thương Hội yêu cầu.

Nhận nhiệm vụ

Hình ảnh Ghi chú
3363e01ef3d9d617e.jpg Đối thoại để nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ thu thập

438467d36cf092327.jpg

Trong lúc thu thập có thể bị các NPC canh giữ đánh trọng thương.


593b7f10f34594d2e.jpg
Sau khi thu thập đủ vật phẩm yêu cầu, về gặp Chủ Thương Hội trả nhiệm vụ. Đặt các vật phẩm yêu cầu vào khung giao dịch với NPC và nhấn Đồng ý.

Nhiệm vụ sưu tầm

Nhiệm vụ này yêu cầu thu thập các lệnh bài trong các tính năng của Kiếm Thế như: Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Tiêu Dao Cốc, Danh Bổ Lệnh, Lệnh bài nghĩa quân…

Sau khi nhận nhiệm vụ, tham gia tính năng tương ứng với nhiệm vụ được giao, đánh quái hoặc vượt ải có thể nhận được lệnh bài thương hội mà NPC Thương Hội yêu cầu.

6f8576ef76d385c3f.jpg

Nhiệm vụ đưa thư

Hình ảnh Ghi chú
774f1db41a9353e5c.jpg
 • Nhiệm vụ yêu cần đưa thư cho NPC được Chủ Thương Hội chỉ định, NPC chỉ định có thể ở trong Bạch Hổ Đường hay ở chiến trường Tống Kim.
83652416708eebe00.jpg
9ff01ac574e1dcbbc.jpg
 • Tham gia vào các hoạt động có thể tìm thấy vị trí của NPC Người Liên Lạc Thương Hội, đối thoại và đưa vật phẩm vào khung giao dịch với NPC.

Phần thưởng nhiệm vụ

Sau khi hoàn thành mỗi bước của nhiệm vụ, người chơi đều nhận được phần thưởng kinh nghiệm tương ứng:

Điều kiện Phần thưởng
Hoàn thành 10 nhiệm vụ
 • 25 Vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6
Hoàn thành 20 nhiệm vụ
 • 50 Vạn Bạc Khóa, 3 Huyền Tinh Cấp 6
Hoàn thành 30 nhiệm vụ
 • 100 Vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 7
Hoàn thành 40 nhiệm vụ
 • 20 Vạn Đồng Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 8

Lưu ý

 • Khi hoàn thành 40 Nhiệm Vụ sẽ nhận được 1 Lệnh Bài Thiên Quỳnh Cung.

Hộp thu thập Lệnh bài Thương Hội

Hình ảnh Ghi chú

10a0305699dbda7aa3.jpg

114e28f153e9ababc4.jpg

Đồng đạo có thể nhận Hộp Thu thập Lệnh tài Thương Hội từ Chủ Thương Hội bằng cách:

 • Đối thoại với Chủ Thương Hội chọn Không muốn làm.
 • Chọn tiếp Nhận Hộp thu thập Lệnh bài Thương Hội.

12958f7f833237709e.jpg

 • Nhấp chuột phải vào Lệnh bài muốn cất để đưa vào Hộp Thu thập Lệnh bài Thương hội.
 • Lệnh bài được chọn sẽ tự động được đưa vào hộp.
13157ef24cc48ce73b.jpg
 • Có thể Gửi hay Rút vật phẩm từ Hộp thu thập Thương Hội.
 • Nhấp chuột phải vào hộp thu thập sau đó chọn vật phẩm mình muốn.

Đổi Bạc khoá hàng tuần

Hình ảnh Ghi chú
147bbe73900d26879e.jpg Khi đạt điều kiện như yêu cầu thì có thể đổi Bạc khóa từ Chủ Thương Hội.

159efe739c0e8796e5.jpg16d9042178c02ca237.jpg

Mỗi tuần có thể đổi tối đa 30 vạn Bạc khóa

17ffb36fb0427a1eb3.jpg

Xem Cẩm nang (F12) để xem những vật phẩm có thể đổi