Tin tức

Lịch mở Boss Hoàng Kim (Máy chủ Thủy Kiếm)

Thông tin chi tiết:

Hoạt động Thời gian
Mở BOSS Võ Lâm Cao Thủ 55
  • Thời gian mở: Bắt đầu từ ngày open
  • Thời gian xuất hiện: 02h00, 09h30, 15h30, 19h30, 22h30
Mở BOSS Võ Lâm Cao Thủ 75
  • Thời gian mở: Khi mở giới hạn cấp 79.
  • Thời gian xuất hiện: 02h02, 09h32, 15h32, 19h32, 22h32.
Mở BOSS Võ Lâm Cao Thủ 95
  • Thời gian mở: Khi mở giới hạn cấp 99
  • Thời gian xuất hiện: 15h35, 19h35, 22h35.
Công Thành Chiến
  • Thời gian mở: 19h50 đến 20h45 thứ 4 hàng tuần (Sẽ thông báo trong server).
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
  • Thời gian mở: 20h00 đến 21h40 thứ Bảy và Chủ Nhật (Sang tuần kể từ ngày open).
Thi Đấu Môn Phái
  • Thời gian mở: 19h30 đến 20h30 thứ 3 và thứ 6 hàng tuần (Sang tuần kể từ ngày open).