Tin tức

Hướng Dẫn Mua Tinh Lực Hoạt Lực Bằng Điểm Năng Động

Nhằm chống lại những clone chế sò tran lan, BQT xin gữi đến anh em bằng hữu

Hệ Thống Điểm Năng Động:

Sau khi vào game, các bằng hữu bấm vào thư mục hộp quà ta sẽ thấy được bảng điểm năng động như hình dưới: bandicam-2019-07-08-19-06-28-558937e3bc80428faae.jpg

Bảng điểm này sẽ giúp ta biết được những nhiệm vụ nào có điểm tích lũy nhằm đạt mốc để mua Tinh Lực Hoạt Lực.

  BTQ gữi đến những phần quà nhỏ được chia làm 2 cột mốc:
   Cột mốc tích lũy theo ngày:
   • 1 Điểm
   • 30 Điểm
   • 70 Điểm
   • 110 Điểm
   • 150 Điểm
   • Cột mốc tích lũy theo tháng:
   • 1120 Điểm
   • 2240 Điểm
   • 3360 Điểm
   • 4480 Điểm
   • 5600 Điểm
   • Khi đạt mốc 110 Điểm năng động ta sẽ mua được Tinh Lực Hoạt Lực từ Tu Luyện Châu.
     bandicam-2019-07-08-19-09-17-635.jpg
     bandicam-2019-07-08-19-11-12-703.jpg
    bandicam-2019-07-08-19-12-07-166.jpg
     Giá của mỗi loại được bán theo hệ thống xếp hạng của phi phong xếp hạng càng cao giá Tinh Lực Hoạt Lực càng thấp
    Mọi thắc mắc xin liên hệ vào Fanpage Thanh Xuân Kiếm